BWH Academy Brandwacht Huren Blog Wat is het verschil tussen brandwachten?

Brandwacht Huren Blog

Wat is het verschil tussen brandwachten?

Posted by Kelvin Holstege on 7-mrt-2019 14:25:58

In de particuliere sector – met name de petrochemie en industrie – is behoefte aan mensen die ingezet kunnen worden bij projecten met verhoogde risico’s. Kennis van en ervaring met chemische stoffen, processen en veiligheidsbeleid zijn hierbij essentieel.

4O7A2326

Industriële brandwachten: speciaal opgeleid voor petrochemie en industrie

Om in deze behoefte te voorzien is de functie ontstaan van (preventieve) industriële brandwacht. Industriële brandwachten zijn speciaal opgeleid voor de petrochemie en industrie. Denk daarbij aan kortdurende opleidingen als Kleine Blusmiddelen, Bedrijfshulpverlening (BHV), Buitenwacht/Mangatwacht en Werken Met Adembescherming. Brandwacht Huren biedt deze opleidingen aan via de BWH Academy om zelf in de vraag naar dit soort brandwachten te kunnen voorzien.

 

Inzetbaar bij onderhoud en shutdowns/turnarounds

Industriële brandwachten zijn inzetbaar bij onderhoudswerkzaamheden en shutdowns. Kennis van en ervaring met chemische stoffen, processen en veiligheidsbeleid zijn hierbij essentieel. Hun voornaamste taken liggen in brandpreventie en veiligheidstoezicht door toezicht, gasmeten en inspectie en controle van blusmiddelen. Bij beginnende branden beschikken ze over de vaardigheden om beheersend op te treden. Hun taken in het kort:

 • Toezicht houden op risicovolle objecten en projecten;
 • Controleren van de bereikbaarheid van vluchtroutes;
 • Verrichten van gasmetingen;
 • Eerstelijns interventie bij calamiteiten;
 • Levensreddend handelen bij ongelukken.

Buitenwacht/mangatwacht: veilig werken staat centraal

MangatwachtDoor hun opleiding tot buitenwacht/mangatwacht kunnen industriële brandwachten ook ingezet worden als mangatwacht. In deze rol houden ze veiligheidstoezicht bij werkzaamheden in een besloten ruimte, een zogenoemd mangat. Bij dit soort werkzaamheden liggen risico’s op de loer. Daarom is toezicht en, in geval van een incident, paraatheid tot incidentbeheersing cruciaal. Buitenwachten/mangatwachten kunnen ingrijpen, hulp bieden en onderhouden de communicatie met de mensen die werkzaam zijn in de besloten ruimte. Vooraf controleren ze of de ruimte veilig is om te betreden.

 

Rijksgediplomeerde brandwachten: ervaring bij brandweerkorpsen

Rijksgediplomeerde brandwachten houden toezicht op brandgevaarlijke werkzaamheden en werkzaamheden in besloten ruimtes om calamiteiten te voorkomen. Ze controleren vergunningen op aanwezigheid en juistheid. Hoewel ervaring als brandweerman voor deze functie niet vereist is, lopen rijksgediplomeerde brandwachten tegenwoordig wel verplicht stage bij brandweerkorpsen. Hun opleidingen worden inmiddels ook gegeven door gespecialiseerde bedrijven. Ze beschikken in ieder geval over een Rijksdiploma Brandwacht of een diploma Manschap A. Het verschil tussen rijksgediplomeerde brandwachten en repressieve brandwachten is dat de eerste ervaring als brandweerman en repressieve uitrukervaring missen.

Op veel plekken inzetbaar

Rijksgediplomeerde brandwachten worden ingezet bij onder meer scheepswerven, in de petrochemie of industrie, maar ook bijvoorbeeld bij weg- en waterbouw, ziekenhuizen, evenementen of openbare gebouwen. Hun voornaamste taken zijn:

 • Toezicht houden bij werkzaamheden met hoge (brandgevaarlijke) risico’s;
 • Controleren van vergunningen en (veiligheids-)procedures;
 • Controleren van persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Lopen van controlerondes in situaties waarin brandmeldinstallaties zijn uitgevallen;
 • Toezicht houden op de veiligheid van werkenden.

Repressieve brandwachten: intern opgeleid bij brandweerkorps

Repressieve brandwachten zijn specifiek getraind voor brandbestrijding en hulpverlening. Ze zijn bij uitstek geschikt om risicovolle werkzaamheden te begeleiden. Repressief inzetbaar betekent dat ze getraind zijn bij een brandweerkorps en kunnen meedraaien wanneer de brandweer uitrukt. Ze onderscheiden zich ten opzichte van rijksgediplomeerde brandwachten door hun interne opleiding bij een brandweerkorps.

Repressieve ervaring: handelend optreden bij brand

Door hun opleiding beschikken deze brandwachten over de houding en mentaliteit die voor de uitvoering van hun taken essentieel zijn. Net als rijksgediplomeerde brandwachten controleren ze vergunningen, inspecteren ze blusmiddelen en houden ze toezicht op veilige en opgeruimde werkomgevingen. Ze kunnen beginnende branden blussen, schakelen de brandweer en hulpdiensten in en verlenen assistentie bij ontruimingen en evacuaties.

Brandwacht als volwaardige brandweerman

Repressieve brandwachten zijn in zeker opzicht volwaardige brandweermannen, met het volgende takenpakket:

 • Voorkomen, beperken en bestrijden van brand;
 • Beperken en bestrijden van gevaar bij ongevallen anders dan brand;
 • Waarschuwen en evacueren van medewerkers en omwonenden;
 • Detecteren van gevaarlijke stoffen en verrichten van ontsmetting;
 • Adviseren over brandpreventie, brandbestrijding ;
 • Voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen.

Elitetroepen onder de brandwachten

Deze brandwachten moeten jaarlijks voldoen aan de eisen en toets van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Door hun opleiding, trainingen en ervaring behoren deze brandwachten tot onze elitetroepen.

Topics: mangatwacht, industrie, buitenwacht, petrochemie, repressieve brandwacht, rijksgediplomeerde brandwacht

  SIDEBAR HEADER
  We trainen mensen in onze Academy. Daarmee dragen we bij aan hun ontwikkeling. We binden en boeien om het beste uit onze mensen te halen. Zodat we u uitsluitend de beste brandwachten leveren. We trainen mensen in onze Academy.
  home_academy
  BWH Academy

  Daarmee dragen we bij aan hun ontwikkeling. We binden en boeien om het beste.