BWH Academy Brandwacht Huren Blog Waarom gebrekkige communicatie met de omgevingsdienst u zo 1000 euro per dag kost

Brandwacht Huren Blog

Waarom gebrekkige communicatie met de omgevingsdienst u zo 1000 euro per dag kost

Posted by Bas Stoop on 4-apr-2019 16:11:54
Bas Stoop

Omgevingsdiensten controleren door middel van inspecties of bedrijven zich houden aan vergunningsvoorschriften. Aangekondigd of onaangekondigd stellen omgevingsdiensten vast of sprake is van tekortkomingen in veiligheidssituaties en leggen zij indien nodig maatregelen op om geconstateerde tekortkomingen te verhelpen. Als deze eisen niet worden opgevolgd, kan een omgevingsdienst ze door middel van last onder dwang opleggen. Dat betekent dat een bedrijf verplicht wordt ze uit te voeren.

WhatsApp Image 2019-04-03 at 13.27.32

 

Risico’s liggen op de loer

Bij tekortkomingen kunt u bijvoorbeeld denken aan de volgende situaties:

 • Een bedrijf waar na controle van de sprinklerinstallatie blijkt dat 75% van de sprinklerkoppen verstopt zit.
 • Een bestaand gebouw waarvan de gevelbekleding niet brandwerend is, voldoet niet aan brandveiligheidseisen en ziet zich geconfronteerd met bouwkundige aanpassingen.
 • Een kinderdagverblijf dat niet beschikt over een werkende brandmeldinstallatie in een ruimte waar kinderen spelen en slapen.
 • De huisvesting van seizoenarbeiders in de landbouw die een werkende brandmeldinstallatie mist.
 • Een fabriek in surseance van betaling zonder blusmiddelen door een kapotte sprinklerpomp, terwijl op het terrein twee grote tanks staan met 40.000 liter methanol.

De bovengenoemde situaties zijn niet denkbeeldig. Ze komen uit de alledaagse praktijk. Als omgevingsdiensten dit soort tekortkomingen constateren, eisen zij van een bedrijf aanvullende maatregelen om de veiligheid te waarborgen. Een van die maatregelen kan het inzetten van brandwachten zijn. Dat komt in ons werk geregeld voor. Brandwachten worden dan ingehuurd door het bedrijf dat maatregelen opgelegd kreeg of door de omgevingsdienst zelf, die de kosten vervolgens verhaalt op het bedrijf. Maar vormen onze mensen ook de oplossing tot het probleem? Of zijn zij bedoeld als financiële prikkel om bedrijven tot beter gedrag te bewegen?

Brandwacht is oplossing voor een probleem…

Als tekortkomingen het risico in zich dragen dat ze een acuut gevaar vormen voor de omgeving kan het zinvol zijn een brandwacht in te zetten. De hierboven genoemde situatie van huisvesting voor seizoensarbeiders is daar een goed voorbeeld van. Als de brandveiligheid in die huisvesting in het geding komt, bijvoorbeeld door het ontbreken van een werkende brandmeldinstallatie, kan een brandwacht die functie overnemen. Hij houdt de veiligheidssituatie in het oog en bij incidenten ontruimt hij het pand en brengt iedereen in veiligheid.

…maar niet altijd

Maar dat is niet altijd het geval. Wanneer de gevelbekleding van een gebouw niet brandwerend is of als een fabriek door een kapotte sprinklerpomp niet over blusmiddelen beschikt, kan een brandwacht maar weinig beginnen. Zij voorkomen niet dat brand kan uitbreken. Het enige wat ze kunnen doen bij brand, is tijdig alarmeren, opschalen en de hulpdiensten ter plaatse informeren en ondersteunen zodat bluswerkzaamheden snel kunnen verlopen.

Financieel pressiemiddel

In deze situaties zijn verdergaande maatregelen nodig om te voorkomen dat brand uitbreekt. De verplichting tot inzet van brandwachten is in die gevallen een financieel pressiemiddel om dat doel te bereiken. Een kleine rekensom laat dat duidelijk zien. Inzet van een brandwacht kost u al snel duizend euro per dag. Bij het praktijkvoorbeeld van de brandwerende gevelbekleding werden uiteindelijk voor een periode van een halfjaar brandwachten ingezet. Dan heeft u het dus over zo’n twee ton aan kosten. Voor diezelfde twee ton kunt u aardige bouwkundige aanpassingen doen om de brandveiligheid te waarborgen.

Communicatie is sleutel tot oplossing

Een omgevingsdienst legt niet van de ene op de andere dag aanvullende maatregelen op. Daar gaat vaak een traject aan vooraf. Hoe komt het dan zover? Wat we vaak zien gebeuren, is dat het in de communicatie misgaat. Dan kan het gaan om irritatie over wat gezien wordt als bemoeienis, om trage reacties op brieven met eisen of om het niet willen inzien van het belang van de gevraagde maatregelen. Volgens ons ligt hier dan ook een belangrijk verbeterpunt. Door betere communicatie zorgt u voor beter begrip over en weer en voorkomt u incidenten en hoog oplopende kosten. Hoe u dat doet? Daarover in een volgend artikel meer.

Topics: brzo, industrie, brandwacht huren, petrochemie, iir

  BWH Academy
  We trainen mensen in onze Academy. Daarmee dragen we bij aan hun ontwikkeling. We binden en boeien om het beste uit onze mensen te halen. Zodat we u uitsluitend de beste brandwachten leveren. We trainen mensen in onze Academy.
  home_academy
  BWH Academy

  Daarmee dragen we bij aan hun ontwikkeling. We binden en boeien om het beste.